Advies

Hoe kunnen wij u helpen?

Particulier of zakelijk,

Klein dak of grootschalig project,

Nieuwbouw of renovatie,

Hellend of vlak dak,

Wij zijn u graag van dienst!

Door haar jarenlange ervaring in de dakenbranche beschikt De Boer Dakbedekkingen over een uitgebreide en up-to-date kennis van dakbedekkingsmaterialen en applicatiemethoden.


Door deze knowhow is De Boer Dakbedekkingen in staat om haar klanten van een goed advies te voorzien.

Dit advies begint bij het verzamelen van de benodigde technische gegevens en het in kaart brengen van de wensen van de klant. Aan de hand van deze informatie wordt een advies uitgebracht met daarin de mogelijke oplossingen voor het betreffende vraagstuk. In nauw overleg met de opdrachtgever wordt uiteindelijk bepaald welke optie het meest geschikt is. Tenslotte wordt er een offerte uitgebracht waarin de financiële en technische consequenties voor de gedane keuze duidelijk worden uitgelegd.


Hieronder staan nog enkele onderwerpen waarin De Boer Dakbedekkingen u met raad en daad kan bijstaan.


Bouwfysische berekeningen

De Boer Dakbedekkingen kan haar adviezen ondersteunen met bouwfysische berekeningen. Hierin staat vermeld hoe een dakconstructie bouwfysisch functioneert. Ook wordt in deze berekeningen duidelijk wat de Rc-waarde (warmteweerstand van een dakconstructie) is.


Windbelastingsberekeningen

Bij mechanisch bevestigde en geballaste constructies is het verstandig en soms noodzakelijk om na te gaan of een constructie windbelastingtechnisch wel goed functioneert. De Boer Dakbedekkingen kan deze windbelastingsberekeningen voor u verzorgen.


Bij het mechanisch bevestigde systeem wordt uitgerekend hoeveel en welk soort bevestigers er in een dakbedekkingsconstructie moeten worden toegepast en bij een geballast systeem wordt nagegaan wat het ballastgewicht moet zijn en in welke laagdikten en afmetingen deze moeten worden aangebracht.

 

Wateraccumulatie

De Boer Dakbedekkingen kan u ook adviseren over de te nemen maatregelen om het gevaar van instorten van daken als gevolg van wateraccumulatie te voorkomen.
Door middel van een wateraccumulatieberekening volgens NEN 6702 kan worden vastgesteld of een constructie voldoende bestand is tegen regenwaterbelasting of dat aanpassing van het dak, bijvoorbeeld in de vorm van noodafvoeren, noodzakelijk is.


Bij al onze adviezen hanteren wij als uitgangspunt het bouwbesluit en de voorschriften en richtlijnen van BDA.

Benieuwd hoe wij u van dienst kunnen zijn?