RI&E

Hoe kunnen wij u helpen?

Particulier of zakelijk,

Klein dak of grootschalig project,

Nieuwbouw of renovatie,

Hellend of vlak dak,

Wij zijn u graag van dienst!

Risico Inventarisatie en Evaluatie


Om te kunnen beoordelen of uw daken veilig te betreden en te belopen zijn kunnen wij een Risico Inventarisatie en Evaluatie voor u verzorgen.


Het doel van een RI&E is om te bepalen hoe risico’s bij het uitvoeren van werkzaamheden op of aan daken zijn te beperken.


Aan de hand van de inspectiebevindingen worden de risico’s geïnventariseerd met betrekking tot:


  • Het betreden van het dak
  • Het belopen van het dak
  • Het uitvoeren van kortstondige werkzaamheden op of aan het dak


Na de inventarisatie worden de risico’s geëvalueerd. Hierin wordt duidelijk welke voorzieningen er moeten worden getroffen om de risico’s te beperken. Deze maatregelen kunnen bestaan uit permanente bereikbaarheidsvoorzieningen, mobiele of permanente beveiligingssystemen, het afbakenen van een veilige zone of het aangeven van een risicogebied.


Op basis van de hierboven genoemde evaluatie kan een plan van aanpak worden opgesteld. Uit dit plan van aanpak komt naar voren welke specifiek maatregelen er moeten worden genomen.

Benieuwd hoe wij u van dienst kunnen zijn?